Tez-tez verilən suallar

 • Sənəd üzrə tərcümədə sənəd dedikdə

  şəxsiyyət vəsiqəsi, pasport, diplom, diploma əlavə, müxtəlif çıxarışlar, hərbi bilet, ərizələr, etibarnamələr və bu tipdə sənədlər başa düşülür.

 • Şifahi ardıcıl tərcümə və sinxron tərcümə üçün ödəniş tam gün üçün hesablanıb.

  Lakin səhər saatlarından günorta saat 12-dək xidmət göstərilərsə, ödəniş cədvəldə göstərilmiş müvafiq dil üzrə müəyyən olunmuş məbləğin 50%-i dəyərində aparılır.Redaktə xidməti dedikdə, müəyyən dildə yığılmış mətnin və ya tərcümə edilmiş mətnin redaktəsi, səhvlərinin yoxlanılması, orfoqrafik və leksik səhvlərin aradan qaldırılması başa düşülür.

 • Eyniləşdirmə xidmətləri dedikdə

  müəyyən dildə yığılmış mətnin və ya tərcümə edilmiş mətnin orijinal variantı ilə tutuşdurulması, texniki və orfoqrafik səhvlərin aradan qaldırılması.

 • Kuryer xidməti dedikdə

  notarial təsdiqə ehtiyacı sənədlərin ASAN xidmət mərkəzlərinə və geri çatdırılması

 • Qiymətlər

  səhifə üzrə hesablandığı zaman 250-300 sözdən və ya 1800 simvoldan ibarət 1 (bir) A4 səhifə və ya şərti olaraq : 12 şriftlə 1 (bir) A4 formatda olan səhifə hesabı ilə hesablanır

Sifarişə xitam vermə halları

 • Dövlət əleyhinə olan sənədlər

 • Erotik tərkibli sənədlər

 • Əlyazmaları

 • Düzgün skan edilməmiş sənədlər

 • Ağır tibbi tərkibli sənədlər

 • Notarial təstiq üçün tərtibatı düzgün olmayan sənədlər

Ödənişin geri qaytarılması halları

 • Sənədin tərcümə prosesi başlamadığı halda tərcümə ləğv edilərsə

 • Tərcümə zamanı olan xətada tərcümə mərkəzi məsuliyyət daşıyarsa

about picture